Thị lực

Daifuku đặt mục tiêu tạo ra một xã hội bền vững bằng cách làm cho cuộc sống của mọi người trở nên phong phú và thuận tiện hơn thông qua năng lực cốt lõi của chúng tôi – công nghệ xử lý vật liệu tự động. Các giải pháp của chúng tôi sẽ thúc đẩy tăng trưởng và giúp định hình tương lai. Chúng tôi khám phá tư duy Daifuku làm nền tảng cho tầm nhìn của chúng tôi.