Kiến thức

Chúng tôi phỏng vấn các chuyên gia về hiện trạng và tương lai của ngành hậu cần và xử lý vật liệu. Đọc bình luận và phân tích của họ về những thách thức, giải pháp và xu hướng mà các ngành và xã hội phải đối mặt, bao gồm các chiến lược đối với môi trường xã hội đang thay đổi, nhu cầu thị trường và tình trạng thiếu lao động.

ĐẶC SẮC

“Tốc độ dòng chảy” và “Mật độ” là chìa khóa để giải quyết ùn tắc—Làm sáng tỏ các vấn đề hậu cần thông qua Jamology

Giáo sư Katsuhiro Nishinari của Đại học Tokyo nghiên cứu cơ chế gây tắc nghẽn xảy ra ở nhiều nơi trong xã hội và đề xuất một lĩnh vực mới gọi là “kẹt xe”. Chúng tôi đã nhờ Giáo sư Nishinari giải thích các khía cạnh khác nhau của tắc nghẽn, điều này cũng có thể giúp giải quyết các vấn đề về hậu cần.

  • Hiểu biết

Đọc thêm

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.