ความยั่งยืน

Daifuku มีเป้าหมายที่จะตระหนักถึงสังคมที่ยั่งยืน และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลระหว่างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของพวกเขา ส่วนนี้แนะนำความคิดริเริ่มและกิจกรรมด้านความยั่งยืนของ Daifuku Group ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถจัดการกับ SDGs ได้

ที่โดดเด่น

โครงการริเริ่มเพื่อความยั่งยืนของ Daifuku

เพื่อให้สอดคล้องกับการต่ออายุส่วนความยั่งยืนของเว็บไซต์บริษัท Eiji Kawada จากแผนกส่งเสริมความยั่งยืนของ Daifuku ได้แนะนำประวัติความยั่งยืน ความคิดริเริ่ม และประเด็นที่มุ่งเน้นในอนาคตของ Daifuku

  • ความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม