ความรู้

เราสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและอนาคตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนถ่ายวัสดุ อ่านบทวิจารณ์และบทวิเคราะห์ของพวกเขาเกี่ยวกับความท้าทาย แนวทางแก้ไข และแนวโน้มที่อุตสาหกรรมและสังคมเผชิญ รวมถึงกลยุทธ์สำหรับสภาพอากาศทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง ความต้องการของตลาด และการขาดแคลนแรงงาน

ที่โดดเด่น

มาตรการด้านความปลอดภัยควรสันนิษฐานว่าผู้คนจะทำผิดพลาดและเครื่องจักรจะพัง

จำเป็นต้องมีความปลอดภัยระดับสูงในโรงงานและศูนย์โลจิสติกส์ วิธีการและกลยุทธ์ประเภทใดที่จำเป็นในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและรับประกันความปลอดภัยระดับสูง เราได้สัมภาษณ์ Masao Mukaidono ศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลัยเมจิและบุคคลชั้นนำในสาขาความปลอดภัยวิทยา

  • ความรู้

อ่านเพิ่มเติม