หัวข้อ

ข่าวสารที่หลากหลายจาก Daifuku Group

ที่โดดเด่น

Daifuku ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย - ขยายธุรกิจในตลาดเอเชียและโอเชียเนีย

Daifuku ประกาศว่าบริษัทในเครือ Vega Conveyors & Automation Private Limited จะเปลี่ยนชื่อเป็น Daifuku Intralogistics India Private Limited

  • หัวข้อ

อ่านเพิ่มเติม