Lịch sử hình ảnh của Daifuku Daifuku đã cung cấp băng tải cho nhà máy đầu tiên ở Nhật Bản chuyên sản xuất ô tô chở khách

  • Môn lịch sử
Hệ thống băng tải Power & Free cung cấp cho Nhà máy Motomachi của Toyota Motor

Năm 1959, Daifuku cung cấp hệ thống băng tải Webb cho Toyota Motor Co., Ltd. (sau đây gọi là Toyota) Nhà máy Motomachi ở Toyota, Tỉnh Aichi. Nhà máy Motomachi là một nhà máy mới được xây dựng dành riêng cho việc sản xuất ô tô chở khách. Toyota đã đặt mục tiêu sản xuất hàng tháng là 10.000 xe cho nhân viên làm việc theo hai ca, trong đó mục tiêu hàng tháng là 3.000 Toyoaces và 5.000 Crowns. Đó là một tin tức quan trọng vì sau khi hoàn thành, đây sẽ là nhà máy sản xuất ô tô hiện đại đầu tiên của Nhật Bản. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1957 và dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động lúc 8 giờ ngày 8 tháng 8 năm 1959. Các nhân viên Daifuku đã dồn hết tâm huyết vào dự án.

Một cuộc chạy thử đã được tổ chức vào ngày 7 tháng 8 và đã xảy ra sự cố khi một phần của hệ thống băng tải không di chuyển. Tuy nhiên, nhân viên Daifuku đã làm việc suốt đêm và buổi giới thiệu diễn ra vào ngày hôm sau như đã định. Nhiều công ty đã tham gia vào nhà máy mới, nhưng chỉ có phần do Daifuku thi công là sẵn sàng cho buổi lễ giới thiệu.

Như vậy Daifuku đã thành công trong việc cung cấp hệ thống băng chuyền cho nhà máy đầu tiên của Nhật Bản chuyên sản xuất ô tô chở khách. Thành tích này là một sự củng cố niềm tin to lớn cho Daifuku và mang lại cho công ty mức độ tin cậy cao hơn nữa từ ngành.

  • * Bài viết này dựa trên nội dung của "Hini Arata Nari: 50 Năm Lịch Sử Daifuku."

Liên kết liên quan

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.