CeMAT Australia (Úc)

Hãy tham gia cùng chúng tôi tại CeMAT Australia vào tháng 7 này. Công ty thuộc tập đoàn Daifuku Oceania sẽ chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của mình trong hai phiên tại triển lãm.

Khi nào: 25-27 tháng 7
Ở đâu: The Dome, Công viên Olympic Sydney

Đăng ký tham dự qua trang CeMAT Australia.

Phần 1 – Bài phát biểu

Tham gia cùng Brendon Furness, Giám đốc điều hành của Cardinal Group (3PL) và Michael Jee của Daifuku Oceania, tại bàn tròn CeMAT Australia, nơi họ sẽ thảo luận về cách kho hàng tự động 3PL đầu tiên của New Zealand giải quyết những thách thức về tính sẵn có và giá cả của sản phẩm bán lẻ.

Ngày: 25 tháng 7
Thời gian: 1:00 – 1:30 chiều

Phần 2 – Bàn tròn

Michael Jee, Tổng Giám đốc Điều hành tại Daifuku Oceania, dựa trên kinh nghiệm toàn cầu sâu rộng của mình trong ngành xử lý vật liệu tự động để trả lời câu hỏi “tại sao, như thế nào và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong tự động hóa,” trong phiên bàn tròn tại CeMAT Australia.

Ngày: 26 tháng 7
Thời gian: 2:30 – 3:30 chiều

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.