ProMat 2023

Hãy tham gia cùng chúng tôi tại ProMat 2023 ở Chicago, Illinois. Triển lãm thương mại lớn nhất Bắc Mỹ về chuỗi cung ứng, kho hàng và ngành phân phối, sự kiện này quy tụ hơn 1.000 nhà cung cấp chuỗi cung ứng và sản xuất.

Ngày: 20 - 23 tháng 3 năm 2023
Vị trí: McCormick Place, Chicago, Hoa Kỳ
Gian hàng: #B3808

Nếu bạn muốn sắp xếp một cuộc họp với một trong những chuyên gia xử lý vật liệu của chúng tôi, hãy lên lịch thông qua trang đích ProMat của chúng tôi

modex-2022

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.