Daifuku mở rộng trang web công ty với DAIFUKU Square

Osaka, Nhật Bản –Daifuku Co., Ltd. hân hạnh giới thiệu DAIFUKU Square, phiên bản mới nhất trên trang web công ty.

DAIFUKU Square

DAIFUKU Square cung cấp thông tin chi tiết về những đổi mới trong ngành, quan điểm của chuyên gia, lời chứng thực, v.v., thông qua sáu danh mục: Tầm nhìn, Đổi mới, Tính bền vững, Kiến thức, Lịch sử và Chủ đề. Nó sẽ nâng cao mức độ giao tiếp mà Daifuku có với khách hàng, xã hội và tất cả các bên liên quan.

DAIFUKU Square có sẵn chín ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung (giản thể và truyền thống), tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức và tiếng Việt và sẽ được cập nhật nội dung mới hàng tháng.

Tại sao lại có tên “DAIFUKU Square”?

Cái tên này xuất phát từ ý tưởng về một quảng trường thị trấn, nơi nhiều người tụ tập để giao tiếp. Quảng trường của Daifuku là nơi Daifuku có thể chia sẻ thông tin và truyền đạt giá trị của mình cho tất cả các bên liên quan.

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.