Hợp tác với các chuyên gia đa dạng về Giải pháp xử lý vật liệu tự động (Sách trắng F&S)

Tự động hóa đang nhanh chóng trở thành một thành phần quan trọng để đạt được thành công trong kinh doanh. Từ việc thay đổi thị trường lao động và chuyển sang bán lẻ đa kênh, đặc biệt là mua sắm trực tuyến, việc xử lý nguyên liệu tự động đang có sự tăng trưởng đáng kể và dẫn đến một ngành rất đa dạng về mặt dịch vụ và những người tham gia chính.

Với rất nhiều tên tuổi lớn trong ngành, việc lựa chọn đối tác xử lý vật liệu phù hợp có thể là một thách thức. Thật dễ dàng để tập trung hoàn toàn vào giá cả, nhưng việc lựa chọn đối tác phù hợp không chỉ dựa trên chi phí mà thôi. Nhìn vào một công ty về năng lực, kinh nghiệm, phạm vi tiếp cận và bí quyết kỹ thuật là tất cả các yếu tố cần được cân nhắc một cách lý tưởng khi lựa chọn nhà cung cấp tự động hóa.

Công ty tư vấn Frost và Sullivan đi sâu vào ngành xử lý vật liệu tự động trong sách trắng gần đây và xem xét tình trạng hiện tại của ngành cũng như xem xét Daifuku và các công ty chủ chốt khác trong ngành. Để đọc sâu hơn, hãy nhấp vào liên kết PDF bên dưới.

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.