Video mới: Những người đóng chai Coca-Cola Nhật Bản

Vào tháng 2 năm 2021, nhà sản xuất nước giải khát Coca-Cola Bottlers Japan, Inc. (CCBJI) bắt đầu hoạt động tại Saitama Mega DC mới được xây dựng, một trung tâm phân phối nằm ở tỉnh Saitama, Nhật Bản.

CCBJI đã tìm cách cải thiện hiệu quả hậu cần của mình và hợp lý hóa các quy trình để giảm chi phí và thậm chí là dịch vụ khách hàng tốt hơn. Để đạt được mục tiêu đó, CCBJI đã thành lập Saitama Mega DC (trung tâm phân phối) và hợp nhất một số trung tâm nhỏ hơn vào cơ sở mới, được hỗ trợ với hệ thống xử lý nguyên liệu tự động đầu cuối từ Daifuku.

Xem video nghiên cứu điển hình trên kênh YouTube chính thức của Daifuku, “D-Tube! ”

  
            

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.