Sáng kiến Bền vững của Daifuku

  • Bền vững

Eiji Kawada
Phó Giám đốc
Phòng xúc tiến bền vững
Daifuku Co., Ltd.

Cùng với việc đổi mới mục bền vững trên trang web của công ty, chúng tôi đã phỏng vấn Eiji Kawada thuộc Phòng Xúc tiến Phát triển Bền vững của Daifuku để hiểu rõ hơn về tính bền vững của anh ấy tại Daifuku. Trong cuộc phỏng vấn, Kawada giới thiệu về lịch sử phát triển bền vững của Daifuku, các sáng kiến và lĩnh vực trọng tâm trong tương lai.

Bạn có thể cho chúng tôi biết về lịch sử phát triển bền vững tại Daifuku không?

Kể từ những ngày đầu lịch sử, chúng tôi đã đóng góp cho xã hội thông qua hoạt động kinh doanh, quan tâm đến môi trường toàn cầu và nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc bổ ích. Ví dụ: việc chúng tôi đạt được chứng nhận ISO14001 cho các địa điểm ở Shiga và Komaki vào năm 1999; việc thành lập Ủy ban Tăng cường Quản lý Môi trường vào năm 2010 do chúng tôi thành lập để giải quyết các vấn đề môi trường từ cấp quản lý; sau đó chúng ta xây dựng Daifuku Environmental Vision 2020 vào năm 2011; và giới thiệu Hệ thống Chứng nhận Sản phẩm Sinh thái Daifuku vào năm 2012.

Mặc dù nhiều sáng kiến ban đầu của chúng tôi tập trung nhiều hơn vào môi trường, với sự nổi bật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và gần đây là ESG (môi trường, xã hội và quản trị) và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), những nỗ lực của chúng tôi đã mở rộng hơn những năm tiếp theo để bao gồm một số lĩnh vực bao gồm biến đổi khí hậu, nhân quyền, sự đa dạng và tuân thủ, đồng thời chúng tôi đã bắt đầu xem xét tính bền vững của mình với tầm nhìn hướng tới tương lai.

Về khía cạnh ESG và SDGs, chiến lược của chúng ta là gì? Hiện tại chúng ta đang tham gia vào những sáng kiến nào?

Chúng tôi đã đặt kế hoạch kinh doanh ba năm Value Transformation 2023 và Kế hoạch hành động bền vững làm hai trụ cột trong chiến lược quản lý của mình và sẽ góp phần đạt được SDG thông qua việc thực hiện chúng. Kế hoạch hành động bền vững bao gồm 5 chủ đề và 18 nội dung trọng yếu (các vấn đề quan trọng): đóng góp cho một xã hội thông minh, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nâng cao khuôn khổ hoạt động, tôn trọng phẩm giá con người và đóng góp cho môi trường thông qua kinh doanh.

Năm chủ đề của Kế hoạch Hành động Bền vững

Bạn có thể giới thiệu những sáng kiến cụ thể mà chúng tôi đang tham gia?

Chà, đối với chủ đề "đóng góp cho một xã hội thông minh", có tính trọng yếu là "phục vụ nhu cầu của khách hàng thông qua hậu cần thông minh", đây là mục tiêu liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Khi xu hướng toàn cầu hướng tới tự động hóa và hậu cần phức tạp tăng nhanh, chúng tôi hy vọng sẽ thấy ngày càng có nhiều khoản đầu tư hơn để giải quyết tình trạng thiếu lao động và cải thiện năng suất. Chúng tôi đang gia tăng hơn nữa giá trị mà chúng tôi cung cấp cho các bên liên quan thông qua việc phát triển các công nghệ xử lý vật liệu tiên tiến mới.

Về chủ đề "tôn trọng phẩm giá con người", chúng tôi có mục tiêu trọng yếu là "bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên", qua đó chúng tôi cố gắng loại bỏ tai nạn tại nơi làm việc. Chúng tôi đang hỗ trợ mục tiêu này thông qua việc triển khai các trung tâm giáo dục và đào tạo an toàn. Một mục tiêu trọng yếu khác trong chủ đề này là “tôn trọng nhân quyền.” Chúng tôi phải đảm bảo quyền của tất cả những người có liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi hiện đang phát triển một hệ thống thẩm định nhân quyền.

Anzen Taikan Dojo là trung tâm huấn luyện an toàn của Daifuku tại Nhật Bản. Các thành viên của Tập đoàn Daifuku và những người từ các công ty đối tác có thể tham gia vào một số mô phỏng huấn luyện an toàn bằng cách sử dụng nhiều công cụ, bao gồm VR và máy móc chuyên dụng.

Với chủ đề "đóng góp cho môi trường thông qua hoạt động kinh doanh của chúng tôi", chúng tôi đặt ra tỷ lệ giảm phát thải CO 2 mà chúng tôi mong muốn đạt được bằng cách thực hiện các sáng kiến tiết kiệm năng lượng, đầu tư vào năng lượng tái tạo và bằng cách mở rộng phạm vi sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường thông qua Daifuku Eco-Products Certification Program của chúng tôi.

  • Daifuku's Mega Solar, một hệ thống quang điện, tại Shiga Works.

  • Daifuku Eco-Products Certification Program chứng nhận các sản phẩm dựa trên xếp hạng đánh giá tác động môi trường bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn riêng của Daifuku.

Từ góc độ bền vững, chúng tôi muốn tập trung hơn vào một số lĩnh vực nào trong vòng 1-5 năm tới và chúng tôi đang tiếp cận những lĩnh vực đó như thế nào?

Yếu tố trọng yếu "tôn trọng nhân quyền" được đề cập vừa rồi đòi hỏi phải xem xét nhân quyền không chỉ trong Tập đoàn Daifuku mà còn cho toàn bộ chuỗi cung ứng của chúng ta. Hệ thống thẩm định nhân quyền là cần thiết để giúp chúng tôi xác định và đánh giá các tác động tiêu cực về nhân quyền liên quan đến bất kỳ bộ phận nào trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm cả chuỗi cung ứng của chúng tôi và để khắc phục, giảm thiểu và ngăn chặn chúng. Nếu rõ ràng rằng một khía cạnh trong hoạt động kinh doanh của chúng ta đã góp phần gây ra tác động tiêu cực đến nhân quyền, chúng ta sẽ đảm bảo rằng các biện pháp khắc phục phù hợp và hiệu quả sẽ được thực hiện.
Quyền con người

Một chủ đề khác là các sáng kiến đa dạng sinh học của chúng tôi. Có lo ngại rằng các hoạt động kinh doanh có thể gây tổn hại đến môi trường tự nhiên và làm suy giảm hệ sinh thái. Như một biện pháp phòng ngừa cho điều đó, chúng tôi tiếp tục tham gia Dự án Yui, một sáng kiến bảo tồn đa dạng sinh học tại địa điểm Shiga của chúng tôi ở Nhật Bản. Chúng tôi cũng đang xem xét làm thế nào để có thể mở rộng sáng kiến này ra toàn Tập đoàn và tăng cường hơn nữa cam kết của chúng tôi đối với đa dạng sinh học và vốn tự nhiên.
Quản lý môi trường

  • Yui no Mori - một khu rừng trong Công trình Shiga của Daifuku, là trọng tâm của các hoạt động bảo tồn và gìn giữ các loài động thực vật bản địa, chẳng hạn như cây thông đỏ và kỳ nhông mây Nhật Bản. Khu vực này cũng hoạt động như một công cụ giáo dục cho du khách.

  • Việc nhân giống kỳ nhông mây Nhật Bản có nguy cơ tuyệt chủng được hỗ trợ thông qua một ao bảo tồn.

  • Hơn 700 loài bản địa, bao gồm 50 loài có nguy cơ tuyệt chủng và quý hiếm, tồn tại trong khuôn viên của Shiga Works.

Tất cả các sáng kiến và hoạt động tôi đã đề cập trước đó đều được ghi lại trên trang web công ty của Daifuku và chúng tôi tiếp tục tiết lộ thông tin theo cách đảm bảo tính minh bạch và độc đáo. Tôi hy vọng rằng khách truy cập vào trang web của chúng tôi sẽ xem phần phát triển bền vững để tìm hiểu thêm về phương pháp của Daifuku.

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.