Lịch sử nhiếp ảnh của Daifuku Nhà máy Mitejima đã đặt nền móng cho sự phát triển nhanh chóng của Daifuku

  • Môn lịch sử
Toàn cảnh Nhà máy Mitejima

Daifuku được thành lập vào ngày 20 tháng 5 năm 1937, dưới tên Sakaguchi Kikai Seisakusho Ltd. Chúng tôi bắt đầu với 150 nhân viên và một nhà máy trên diện tích 3.300 m 2 ở Owada (nay là Chibune) ở Nishiyodogawa-ku, Osaka.

Khi Chiến tranh thế giới thứ hai ngày càng đến gần, nhà nước Nhật Bản đã kiểm soát nền kinh tế và thúc giục các ngành công nghiệp liên quan đến sắt thép mở rộng hoạt động kinh doanh của họ. Theo đó, chúng tôi đã mua một khu đất rộng 14.470 m 2 ở Mitejima của Nishiyodogawa-ku, một quận vẫn còn nhiều đất nông nghiệp mở rộng và xây dựng Nhà máy Mitejima của chúng tôi ở đó. Công việc quân sự được ưu tiên hàng đầu trong những năm chiến tranh, và chúng tôi đã sản xuất động cơ hơi nước cho tàu thủy, máy ép rèn dùng trong sản xuất máy bay. Chúng tôi chuyển trụ sở chính từ Owada đến Mitejima vào năm 1940.

Sau chiến tranh, Nhà máy Mitejima đã hỗ trợ công ty bằng cách sản xuất các sản phẩm như cần cẩu, thang máy Stacker, tàu chở Piler và các loại băng tải. Sau đó, chúng tôi đã thành lập một liên minh kỹ thuật với Jervis B. Webb Company ở Hoa Kỳ (nay là một công ty thuộc Tập đoàn Daifuku) và bắt đầu sản xuất băng tải xích, qua đó hỗ trợ quá trình sản xuất xe chở khách trên quy mô lớn.

Trái: The Stacker, thang máy ba tầng để xếp các bao tải
Phải: The Piler, một phương tiện di động có khả năng tải ở độ cao cần thiết

Nhà máy Mitejima và toàn bộ lực lượng lao động của nó (tháng 6 năm 1949)
  • * Bài viết này dựa trên nội dung của "Hini Arata Nari: 50 Years of Daifuku History" và "Automation that Inspires: A Celebration of Daifuku's 70th Anniversary 1937-2007"

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.