Daifuku sửa đổi triết lý quản lý của mình

Đặt là 'Automation that Inspires' để đóng góp vào việc hiện thực hóa một xã hội bền vững

Osaka, Nhật Bản -Daifuku Co., Ltd. hôm nay thông báo rằng họ đã sửa đổi triết lý quản lý của mình.

Được đặt là “Automation that Inspires”, ngoài “Chuyển đổi giá trị” được nêu trong kế hoạch kinh doanh ba năm hiện tại của Daifuku, triết lý quản lý mới kết hợp các cân nhắc về môi trường và quyền con người, đồng thời thúc đẩy quản lý bền vững để góp phần thực hiện một xã hội bền vững.

Cùng với sự phát triển này, Daifuku cũng đã sửa đổi cấu trúc chính sách công ty và kiến trúc thương hiệu, mang lại những thay đổi đáng chú ý, bao gồm việc loại bỏ đề xuất thương hiệu "Người đổi mới giá trị" và thay đổi thông điệp thương hiệu của Daifuku từ "Always an Edge Ahead" thành "Automation that Inspires."

Về bản sửa đổi, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Daifuku Hiroshi Geshiro nhận xét: "Để Tập đoàn Daifuku tiếp tục tăng trưởng bền vững, chúng tôi phải nhanh chóng đáp ứng những thay đổi trong môi trường kinh doanh và yêu cầu của thời đại phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi và mục đích là một tổ chức, triết lý quản lý mới làm rõ mối liên hệ giữa Tập đoàn Daifuku và xã hội, đồng thời nêu bật những gì chúng tôi phải làm trong các hoạt động kinh doanh của mình. triết lý quản lý, nhằm đạt được sự tăng trưởng bền vững cho Tập đoàn Daifuku và đóng góp vào việc hiện thực hóa một xã hội bền vững. "

Quản trị triêt học

Automation that Inspires

Truyền cảm hứng cho xã hội, mang lại sự thịnh vượng và nâng cao hạnh phúc thông qua năng lực cốt lõi của chúng tôi ― công nghệ xử lý vật liệu tự động.

Chúng tôi sẽ

  • nỗ lực thực hiện một xã hội bền vững, giảm thiểu gánh nặng cho con người và môi trường, tôn trọng nhân quyền và khuyến khích hoạt động sản xuất có trách nhiệm.
  • làm việc cùng với khách hàng trên toàn thế giới để tạo ra các giải pháp hậu cần thông minh tối ưu kết hợp các công nghệ tiên tiến.
  • đảm bảo một nền văn hóa doanh nghiệp công bằng và cởi mở, tôn trọng sự đa dạng và tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát triển vượt trội. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp quản lý cơ bản trên toàn cầu để có được mức độ minh bạch cao.

Logo Daifuku và thông điệp thương hiệu mới

1001