IMHX 2022 (สหราชอาณาจักร)

เยี่ยมชมเราได้ที่ IMHX หนึ่งในงานชั้นนำของสหราชอาณาจักรสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

งานแสดงประจำปี IMHX เปิดโอกาสให้ผู้ค้าปลีก ผู้ดำเนินการคลังสินค้า ผู้ผลิต ผู้ขนส่ง และนักพัฒนาได้พบปะกัน และจัดหาซัพพลายเออร์ที่สามารถจัดการกับความต้องการที่ท้าทายที่ห่วงโซ่อุปทานต้องเผชิญ

วันที่: 6 - 8 กันยายน พ.ศ. 2565
ที่ตั้ง: NEC Birmingham, UK
ขาตั้ง: 5F68

สังเกต

ข้อมูลที่คุณกำลังจะเข้าถึงไม่ได้มีไว้สำหรับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา การดำเนินการเข้าถึงข้อมูลแสดงว่าคุณยอมรับและยืนยันว่าคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา