KOREA MAT 2022 (เกาหลี)

เยี่ยมชมเราได้ที่ KOREA MAT 2022 นิทรรศการด้านลอจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีซึ่งครอบคลุมด้านลอจิสติกส์ด้านการขนส่ง อีคอมเมิร์ซ การค้าปลีก อินทราโลจิสติกส์ และหุ่นยนต์ด้านลอจิสติกส์

วันที่: 14-17 มิถุนายน 2565
ที่ตั้ง: ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเกาหลี 1, โกยาง, เกาหลี
บูธ: 1D301 (ฮอลล์ 1)

สังเกต

ข้อมูลที่คุณกำลังจะเข้าถึงไม่ได้มีไว้สำหรับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา การดำเนินการเข้าถึงข้อมูลแสดงว่าคุณยอมรับและยืนยันว่าคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา