Tomorrow's Warehouse Event (สหราชอาณาจักร)

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Daifuku ของเราที่งาน Tomorrow's Warehouse ในสหราชอาณาจักรในวันที่ 9 มิถุนายน เพื่อดูว่าโซลูชันของเราสามารถตอบสนองความต้องการในการจัดการวัสดุของคุณได้อย่างไร

วันที่: 9 มิถุนายน 2565
ที่ตั้ง: Coventry, UK

ลงทะเบียนเพื่อเข้าชมการแสดง

โมเดกซ์-2022

สังเกต

ข้อมูลที่คุณกำลังจะเข้าถึงไม่ได้มีไว้สำหรับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา การดำเนินการเข้าถึงข้อมูลแสดงว่าคุณยอมรับและยืนยันว่าคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา