ขณะนี้ Daifuku มีบริษัทในเครือและสำนักงานที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคต่างๆ 23 ประเทศ เราจะพยายามเป็นกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อให้การสนับสนุนสังคม