Tầm nhìn môi trường năm 2020

Chúng tôi cố gắng nhận thức về mặt môi trường trong từng hoạt động kinh doanh, bao gồm phát triển không ngừng và cung cấp các hệ thống xử lý vật liệu với tác động môi trường thấp nhất.

Các biện pháp ưu tiên để đạt được tầm nhìn

1. Đẩy mạnh các hoạt động thân thiện môi trường trong các hoạt động kinh doanh

  • Giảm phát thải CO2 ừ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi
  • Thực hiện các bước tiết kiệm năng lượng và nguồn tài nguyên, giới thiệu năng lượng tái tạo được, bảo tồn hệ sinh thái, giảm tác động môi trường, và hài hòa với các cộng đồng

2. Tăng số lượng sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường

  • Phát triển và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường, tuân theo các tiêu chuẩn về môi trường của chúng tôi
  • Giúp khách hàng giảm phát thải CO2 qua các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường

3. Nâng cao các cơ sở quản lý môi trường

  • Mở rộng việc giáo dục và hướng dẫn môi trường để nâng cao nhận thức trong toàn Tập Đoàn Daifuku
  • Xây dựng khung quản lý toàn cầu cho sự đóng góp môi trường của Tập Đoàn

Mục tiêu cho năm 2020 và Kế hoạch hành động

Tầm nhìn môi trường năm 2020 (tiếng Anh)

Các sản phẩm thân thiện hệ sinh thái

Chương trình chứng nhận sản phẩm sinh thái của Daifuku

Vào tháng 11 năm 2012, chúng tôi bắt đầu một chương trình tại chỗ để đánh giá và chứng nhận năng lượng và kiểu dáng thiết kế môi trường cho các sản phẩm của chúng tôi.

Chương trình này phù hợp với Tầm nhìn môi trường năm 2020 của Daifuku , trình bày mục tiêu cho năm 2020, "Phát triển và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường, tuân theo các tiêu chuẩn về môi trường của chúng tôi". Chúng tôi đánh giá từng sản phẩm được sản xuất trong Tập Đoàn Daifuku về mặt tiết kiệm năng lượng, khả năng tái chế, trọng lượng nhẹ, thời gian sử dụng lâu dài, tiết kiệm nguồn tài nguyên, tiết kiệm nước, tiếng ồn nhỏ, bảo tồn nước sạch, và giảm chất nguy hại. Các sản phẩm nào đáp ứng tiêu chuẩn nhất định được chứng nhận là Sản phẩm sinh thái Daifuku.

Quy trình chứng nhận

Để có được mức độ đánh giá hợp lệ và đáng tin cậy từ nhiều quan điểm, các đợt kiểm tra được thực hiện bởi Ủy Ban Sản Phẩm Sinh Thái, bao gồm các giám đốc hoặc tổng giám đốc hoạt động từ các hoạt động khác nhau.

Cơ cấu quản lý sinh thái

Hệ thống giải thưởng môi trường

Hệ thống giải thưởng môi trường

Vào năm 2014, Daifuku bắt đầu thực hiện Giải Thưởng Hoạt Động Môi Trường hàng năm để thúc đẩy các sáng kiến môi trường trong cộng đồng và nơi làm việc.
Nhân viên Công ty TNHH Tự Động Phòng Sạch Daifuku (Suzhou) nhận được giải thưởng vào năm đầu tiên. Nhân viên được nâng cao ý thức về môi trường bằng trồng một vườn rau ở góc sân nhà máy và cải thiện việc phân loại rác thải. Hơn nữa, ý thức môi trường đã lan rộng ra các nhà cung cấp.