ระบบจัดการคุณภาพ

การใช้ระบบจัดการคุณภาพอิงตามมาตรฐาน ISO 9001 ตามที่กำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการวางมาตรฐาน Daifuku รับประกันคุณภาพในระหว่างทุกขั้นตอนของการวางแผน, การขาย, การออกแบบ, การผลิต, การติดตั้ง และการบริการ

S.Q.C.D.E. และระบบจัดการ

Daifuku มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงความปลอดภัย คุณภาพ ค่าใช้จ่าย การจัดส่ง และการตระหนักรู้ด้านระบบนิเวศในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ มีการปรับปรุงมาตรการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของเราโดยใช้ระบบจัดการ ISO Daifuku ดำเนินการด้านระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSMS) ที่สถานที่ปฏิบัติงานในชิงะ Daifuku รับรองความปลอดภัยและสุขอนามัยในชิงะ โรงงานทั่วโลก ไซต์งานที่ดำเนินการติดตั้งและสถานที่ปฏิบัติงานบริการหลังการขาย

สถานที่ที่ได้รับการรับรอง ISO (9001,14001) (ภาษาอังกฤษ) สถานที่ที่ได้รับการรับรอง OHSAS 18001 (ภาษาอังกฤษ)