• Chất lượng sản phẩm

  Chất lượng sản phẩm

  Khi thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng, Daifuku cung cấp các sản phẩm có chất lượng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

 • Điều hành / Quản lý rủi ro

  Điều hành / Quản lý rủi ro

  Daifuku thực hiện biện pháp toàn Tập Đoàn để nâng cao việc điều hành doanh nghiệp và củng cố công tác quản lý rủi ro.

 • Những người có liên quan

  Những người có liên quan

  Daifuku sản xuất các sản phẩm có vị trí hàng đầu cùng các nhà cung cấp và các đối tác của chúng tôi.