รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรประจำปี 2015

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ประจำปี 2015 เปิดเผยระบุสาระสำคัญที่ระบุจากมาตรการที่เป็นรูปธรรมของเราสำหรับกิจกรรม CSR อันได้แก่แผนดำเนินงานด้าน CSR รายงานแสดงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของเราภายใต้หัวข้อสำคัญ 5 ประการที่สอดคล้องกับสาระสำคัญ เราจะยังคงดำเนินการอย่างแข็งขันในการสื่อสารกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วม เช่นเดียวกับการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเราและการมีส่วนร่วมต่อสังคม

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรประจำปี (ภาษาอังกฤษ)

pageTop