Phạm vi dịch vụ & hỗ trợ toàn diện

Daifuku phối hợp làm việc với bạn để đảm bảo rằng bạn đạt được hiệu quả hoạt động cao nhất có thể từ hệ thống của mình trong suốt thời gian phục vụ. Với phạm vi các giải pháp dịch vụ và hỗ trợ toàn diện của chúng tôi, bạn có thể yên tâm rằng hệ thống của bạn sẽ vẫn hoạt động ở mức tối ưu. Vì vậy bạn có thể tập trung vào việc đạt được mục tiêu chiến lược của mình.

Nhấp vào để liên hệ Dịch Vụ Khách Hàng