Tóm tắt doanh nghiệp

Tóm tắt doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Daifuku
được thành lập vào ngày 20 tháng 5 năm 1937
Vốn thực góp 31.865,3 triệu yen (kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2018)
Người đại diện Hiroshi Geshiro, Chủ tịch kiêm CEO
Nhân viên 9,193 (kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2018)
Doanh thu thuần tổng hợp 404.925 triệu yen (Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2018)
Niêm yết trên thị trường chứng khoán Phiên đầu tiên trên Thị trường chứng khoán Tokyo (mã chứng khoán: 6383)
Lĩnh vực kinh doanh

Tham vấn, kỹ thuật, thiết kế, sản xuất, lắp đặt, và dịch vụ hẫu mãi cho các hệ thống hậu cần và thiết bị xử lý vật liệu.

  • Hệ thống băng chuyền
  • Hệ thống vận chuyển
  • Hệ thống lưu trữ
  • Hệ thống phân loại/lấy hàng
  • Hệ thống quản lý
  • Công cụ xử lý vật liệu

Thiết bị điện tử/Máy rửa xe