Mạng lưới toàn cầu

Daifuku hiện có nhiều công ty liên kết và văn phòng hoạt động tại 23 quốc gia và khu vực.
Chúng tôi cũng có các nhà máy đặt tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới để sản xuất trong các địa điểm tốt nhất: (Thượng Hải, Trung Quốc; Giang Tô, Trung Quốc; Tú Châu, Trung Quốc); Đài Nam, Đài Loan; (Incheon, Hàn Quốc; Asan, Hàn Quốc); Chonburi (& Pinthong), Thái Lan; (Ohio, Hoa Kỳ; Michigan và South Carolina, Hoa Kỳ; Illinois, Texas và New Hampshire, Hoa Kỳ); Ontario, Canada; Hull, Anh Quốc

Tìm hiểu thêm(tiếng Anh)