Daifuku hiện có nhiều công ty liên kết và văn phòng hoạt động tại 23 quốc gia và khu vực. Chúng tôi sẽ cố gắng trở thành một Tập đoàn thống nhất góp phần vào xã hội.