Logo thương hiệu tập đoàn và thông điệp thương hiệu

Logo thương hiệu tập đoàn

DAIFUKU

Xác nhận thương hiệu

Đơn vị đổi mới có giá trị

Chúng tôi cố gắng phát triển thành một Đơn vị đổi mới có giá trị hàng đầu, cung cấp các giải pháp tốt nhất cho khách hàng bằng cách lợi dụng kinh nghiệm của mình cùng với các công nghệ mà chúng tôi đã tích lũy với tư cách là một nhà sản xuất và tích hợp toàn diện các hệ thống xử lý vật liệu.

Thông điệp thương hiệu

Always an Edge Ahead

Thông điệp thương hiện truyền tải ước muốn tạo ra và cung cấp các giải pháp tốt nhất của chúng tôi nhằm đem lại cho khách hàng lợi thế cạnh tranh. Điều đó cũng tượng trưng cho đội ngũ lao động linh hoạt và nổi bật của chúng tôi, họ có cả sự tinh thông và cam kết thực hiện các thử thách mới và thay đổi để trở nên tốt hơn.