Phát triển các công nghệ xử lý vật liệu đến công nghệ tạo ra giá trị

Nhu cầu đổi mới dựa trên các thị trường toàn cầu ngày càng tăng khi quá trình toàn cầu hóa của môi trường kinh doanh tiến về phía trước. Dựa trên các công nghệ xử lý vật liệu, Daifuku đã theo đuổi lĩnh vực hậu cần được tổ chức hợp lý trong các lĩnh vực sản xuất, phân phối và dịch vụ và phát triển thành một trong những nhà cung cấp hệ thống xử lý vật liệu hàng đầu trên thế giới. Việc vốn hóa nhiều công nghệ và kiến thức tích lũy qua sự phát triển toàn cầu, chúng tôi cố gắng trở thành một Đơn vị đổi mới có giá trị đem lại cho khách hàng nhiều giải pháp tối ưu và tốt nhất để nâng cao ưu thế cạnh tranh của họ. Daifuku không ngừng đổi mới để cách mạng hóa ngày mai.

Always an Edge Ahead