15 May, 2017

Daifuku là nhà cung cấp hệ thống tự động số 1 thế giới theo Modern Materials Handling

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Daifuku đứng đầu bảng xếp hạng "Top 20 nhà cung cấp hệ thống xử lý vật liệu tự động hàng đầu thế giới năm 2016", dựa theo kết quả khảo sát doanh thu năm 2016 bởi tổ chức Modern Materials Handling có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Đọc chi tiết thông tin