อุปกรณ์คุณภาพดีหลากหลายชนิดของเรา ซึ่งรวมถึงระบบการจัดเก็บและการเรียกคืนแบบอัตโนมัติระดับโลก (AS/RS) สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้ทั้งในภาคการผลิตและโลจิสติกส์ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในสังคมตอนนี้ นอกจากนี้ เรายังได้รับมาตรฐานตรงตามข้อกำหนดเกี่ยวกับห้องปลอดเชื้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำและจอ LCD สำหรับใช้กับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต รวมถึงระบบการจัดเก็บเพื่อการกระจายชิ้นส่วนอะไหล่ เราพร้อมนำเสนอระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมกับสภาพอุตสาหกรรมและธุรกิจรูปแบบต่างๆ

การผลิตและการกระจายสินค้า

AS/RS สำหรับโหลดแบบหน่วย

AS/RS สำหรับโหลดแบบหน่วย

AS/RS สำหรับโหลดแบบหน่วยจะจัดเก็บสินค้าไว้บนแท่นวางตามรางของชั้นวางของ เราได้จัดเตรียมระบบที่สามารถติดตั้งเข้ากับอาคารดั้งเดิมหรือระบบอาคารแบบโครงเสริมได้โดยง่าย ระบบของเราไม่ได้เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องจัดเก็บในห้องรักษาอุณหภูมิอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับวัตถุดิบที่ต้องแช่เย็น แช่แข็ง ที่เป็นอันตราย วัสดุขนาดยาว แม่พิมพ์โลหะ รวมถึงสินค้าอีกหลายชนิดก็สามารถจัดเก็บได้เช่นกัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

AS/RS สำหรับโหลดเบา

AS/RS สำหรับโหลดเบา

AS/RS สำหรับโหลดเบาเหมาะสำหรับจัดเก็บผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนไว้ในคอนเทนเนอร์และกล่องใส่ของกระดาษแข็ง การใช้งานระบบเครนยกของที่ซ้อนทับกันจะสามารถใช้ฐานรองรับตัวเดียวในการจัดเก็บและเรียกคืนสิ่งของทีละลัง หรือใช้ฐานรองรับสองตัวเพื่อทำงานกับสิ่งของหลายลังพร้อมๆ กันได้ นอกจากนี้ เรายังมีอุปกรณ์เสริมและผลิตภัณฑ์อีกมากมายหลายชนิดเพื่อให้ตรงกับการใช้งานและประสิทธิภาพที่ต้องการ เช่น ชั้นเก็บของแบบโครงที่ประกอบด้วยรถเข็นบนชั้นวางแต่ละชั้นและลิฟต์ยกของขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ระบบรางเก็บของ

ระบบรางเก็บของ

เรามีรางเก็บของที่สามารถตอบสนองความต้องการได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ New Goodrack ซึ่งเป็นชั้นเก็บของที่เหมาะสมที่สุดกับสินค้าที่มีน้ำหนักมากบนแท่นวางสินค้า Goodshelf ชั้นเก็บของที่น้ำหนักปานกลางซึ่งเหมาะสมกับสิ่งของขนาดเล็ก หรือสิ่งของที่เป็นกล่องหรือที่มีอยู่ไม่เต็ม Mobile Rack คือรางน้ำหนักมากที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ช่วยให้สามารถจัดเก็บสิ่งของที่มีอยู่หนาแน่นได้โดยการเลื่อนชั้นวางของราง และ Mobile Shelf ชั้นวางของน้ำหนักปานกลางแบบเคลื่อนย้ายได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประเภทของการผลิตห้องปลอดเชื้อ

Clean Stocker

Clean Stocker

Clean Stocker เป็น AS/RS สำหรับการจัดเก็บแบบชั่วคราวของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในกระบวนการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำและสำหรับการลำเลียงและการจัดเก็บกล่องใส่จอแสดงผลแบบแบน (FPD) ฐานชั้นวางสามารถขยับขยายให้พอดีกับจำนวนอุปกรณ์กึ่งตัวนำที่ต้องการจัดเก็บได้ และมีช่องเก็บของหลายประเภทตามขนาดของกล่องสำหรับการผลิต FPD แต่ละรอบ ความสามารถในการจัดส่งที่ดีเยี่ยมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่น รักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเพื่อความปลอดภัย

Zip Tower 30

Zip Tower 30

Zip Stocker 30 คือระบบชั้นจัดเก็บสินค้าแบบหมุนเวียนเพื่อขนาดความจุการจัดเก็บในรูปแบบกะทัดรัด Zip Tower คือการปรับตั้ง Zip Stocker ที่เรียงซ้อนกันในแนวตั้งซึ่งมีพื้นที่จัดเก็บและฟังก์ชันยกตัวโดยใช้พื้นที่ว่างข้างใต้พื้นและหลังคา

Nitrogen Purge Stocker

Nitrogen Purge Stocker เป็นชั้นเก็บสินค้าที่สามารถจัดเก็บคอนเทนเนอร์ไว้ได้พร้อมกับอัดก๊าซไนโตรเจนเข้าไป วิธีการนี้เป็นการตอบสนองต่อการทำให้มีขนาดเล็กลง ซึ่งเป็นคำสำคัญในการวิวัฒนาการอุปกรณ์กึ่งตัวนำ

สายการผลิตยานยนต์

SPDR ระบบจัดเก็บชิ้นส่วนแบบชั่วคราวและระบบคัดแยก

SPDR ระบบจัดเก็บชิ้นส่วนแบบชั่วคราวและระบบคัดแยก

SPDR (อ่านว่า สไปเดอร์) จะหยิบและส่งผ่านกล่องจัดเก็บชิ้นส่วนที่วางอยู่ในพื้นที่การทำงานโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือหยิบจับชิ้นส่วน พร้อมทั้งคัดแยกและนำไปจัดเก็บไว้โดยวางเรียงซ้อนกัน วิธีการปล่อยชิ้นส่วนของแขนหยิบชิ้นส่วนเป็นโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของเราและเป็นรายแรกของโลกที่สามารถทำงานกับกล่องที่มีขนาดต่างกันได้ แขนหยิบนี้สามารถหยิบได้ครั้งละลังหรือครั้งละหลายๆ ลังที่วางซ้อนกันได้ และสามารถหยิบลังที่อยู่ด้านล่างคืนกลับมา หยิบคืนที่ละหลายๆ ลัง รวมถึงจัดกลุ่มรายการที่เรียกคืนมาเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสายการผลิต