Daifuku มีประสบการณ์มากมายในการจัดเตรียมโซลูชันการขนถ่ายวัสดุให้กับหลากหลายบริษัท เพื่อให้แต่ละบริษัทสามารถจัดส่งสินค้าให้กับคลังและผู้บริโภคได้รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Daifuku มีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมคุณภาพและระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในฐานะที่เป็นบริษัทการกระจายสินค้าตามโครงสร้างพื้นฐานของโลจิสติกส์ที่จำเป็นจะต้องตอบสนองความต้องการมากมายของผู้บริโภคให้ได้

กระบวนการในการกระจายสินค้า

อี-คอมเมิร์ซ

อี-คอมเมิร์ซ

สำหรับอี-คอมเมิร์ซและการกระจายสินค้า ความสามารถในด้านโลจิสติกส์คือสิ่งที่จะทำให้บริษัทต่างๆ ตอบสนองความต้องการที่สำคัญของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าที่ต้องได้ในทุกที่และทุกเวลา รวมถึงการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด กระบวนการของ Daifuku จะช่วยให้ศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ สามารถจัดการกับสินค้าจำนวนมากได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่ยาวมากๆ ก็สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อเพื่อที่จะจัดส่งออกจากคลังสินค้าได้ในทันที

เรียนรู้เพิ่มเติม(ภาษาอังกฤษ)

ผู้ค้าปลีกรายใหญ่

ผู้ค้าปลีกรายใหญ่

ศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่งกำลังรับมือกับความต้องการที่ซับซ้อนในกระบวนการการรับสินค้าและจัดเก็บที่บริเวณคลังสินค้าและเพิ่มความสามารถในการบริหารงานขายโดยรวม ระบบโลจิสติกส์ของ Daifuku จะทำให้ลูกค้าของเราสามารถจัดการกับสินค้าและข้อมูลการทำงานโดยรวม การส่งผ่านสินค้าโดยไม่เข้าคลัง(Cross-Dock)และสินค้าในศูนย์กระจายสินค้า ลดเวลาในการทำงาน แบ่งการจัดส่งตามประเภทและเส้นทาง ลดการตรวจสอบที่ไม่จำเป็นภายในคลังสินค้า และอื่นๆ มากมาย

เรียนรู้เพิ่มเติม(ภาษาอังกฤษ)

สหกรณ์

สหกรณ์

ด้วยรูปแบบการดำเนินชีวิตที่หลากหลายขึ้นเรื่อยๆ สหกรณ์หลายแห่งกำลังมองหาวิธีการที่จะพัฒนาการบริการจัดส่งสินค้าของตนให้มีความรวดเร็วมากที่สุด บริษัทต่างๆ ไม่เพียงแค่ต้องกักตุนสินค้าทั้งสินค้าธรรมดาและสินค้าอื่นๆ ที่หลากหลาย แต่ยังต้องดำเนินการระบบการกระจายสินค้าที่จะสามารถจำแนกกลุ่มและจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง Daifuku มุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมการกระจายสินค้าของสหกรณ์โดยการพัฒนากระบวนการให้ทันสมัย เช่น ระบบเลือกสิ่งของที่ทำงานด้วยทรัพยากรไอทีแบบล่าสุด

ผู้ค้าส่งเวชภัณฑ์

ผู้ค้าส่งเวชภัณฑ์

ในการกระจายสินค้าเวชภัณฑ์ การยึดมั่นในความพยายามที่จะแบ่งแยกหน้าที่การแพทย์และร้านขายออกจากกันทำให้มีการเปลี่ยนไปใช้การกระจายสินค้าที่มีสัดส่วนน้อยลงมากขึ้น Daifuku มุ่งมั่นที่จะให้บริการกับผู้ขายส่งเวชภัณฑ์โดยการสร้างระบบการขนถ่ายวัตถุดิบซึ่งให้ผู้ใช้สามารถลดข้อผิดพลาดในขนส่งให้เหลือน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพด้านแรงงานและระบบอัตโนมัติอยู่ในระดับที่สูงขึ้น ในความพยายามที่จะบริหารจัดการบริการทางธุรกิจเพื่อให้การจัดส่งสินค้าสามารถดำเนินไปได้เมื่อเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน Daifuku ยังให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกขอบเขตของการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงมาตรการการรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

ผู้ค้าส่งอาหาร

ผู้ค้าส่งอาหาร

ในขณะนี้ศูนย์กระจายสินค้าประเภทอาหารต่างมีบริการมากมายและมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม โดยมีพนักงานที่ต้องการดำเนินการตามคำสั่งซื้อในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลัง ภาชนะ และ/หรือเป็นชิ้นๆ พร้อมทั้งการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะได้รับการจัดเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด เช่น ตามอุณหภูมิห้อง แช่เย็น แช่แข็ง หรือสดใหม่ Daifuku ได้ติดตั้งระบบเข้ากับศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่งเพื่อให้ผู้ค้าส่งอาหารสามารถดำเนินการจัดส่งได้ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งบ่อยครั้ง/จัดส่งในปริมาณน้อย ดำเนินการกับสินค้าจำนวนมากในพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิสามจุด ลดระยะเวลาในการทำงาน และต้นทุนการกระจายสินค้าลดลง

3PL

3PL

ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (3PL) จะดำเนินการกับการกระจายสินค้าของลูกค้าแต่รายในรูปแบบการใช้งานแรงงาน เพื่อตอบสนองความหลากหลายของการจัดส่งของลูกค้า ผู้ให้บริการจำเป็นต้องนำเสนอบริการกระจายสินค้าให้เหมาะสมที่สุดซึ่งเป็นกระบวนการที่เหนือกว่ามาตรฐานทั่วๆ ไป Daifuku ได้จัดสรรระบบการกระจายสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องกว่าหลายสิบปี โดยดำเนินการให้ตรงตามที่แต่ละบริษัทต้องการเพื่อที่จะประสบผลสำเร็จตามศูนย์การกระจายสินค้า 3PL คุณภาพเยี่ยม

เกษตรกรรม การทำป่าไม้ และการประมง

เกษตรกรรม การทำป่าไม้ และการประมง

ด้วยการใช้กระบวนการการกระจายสินค้าที่ทันสมัย Daifuku จะสามารถช่วยพัฒนาแบรนด์ในพื้นที่การผลิตและทำให้การกระจายสินค้ามีความสำคัญกับโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้นได้ ในด้านการเกษตรกรรม Daifuku มีการดำเนินการครอบคลุมทุกๆ กระบวนการตั้งแต่การผลิตไปจนถึงโลจิสติกส์ โดยการจัดสรรกระบวนการที่ดีที่สุดสำหรับการเพาะเห็ดและผลิตผลอื่นๆ อาคารจัดเก็บ ศูนย์กลางจัดส่ง ตลาด ศูนย์กลางการกระจายผักและผลไม้ และอื่นๆ นอกจากนี้ Daifuku ยังมีประสบการณ์มากมายในการสร้างระบบแช่แข็งและทรัพยากรอื่นๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับปลา

เรียนรู้เพิ่มเติม(ภาษาอังกฤษ)

การกระจายสินค้า

 • FANCL Corporation

  FANCL Corporation

  ศูนย์กระจายสินค้าที่ล้ำสมัยแห่งนี้ได้ผสานรวมพื้นที่ทำงานทั้งแปดจุดเข้ากันเป็นหนึ่งเดียว การนำเอาเทคโนโลยี RFID มาใช้ประโยชน์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการกระจายสินค้าได้อย่างมาก
  การกระจายสินค้า ประเทศญี่ปุ่น
 • Dagab AB

  Dagab AB

  Dagab AB ได้ปรับปรุงระบบคลังสินค้าแบบอัตโนมัติให้ดียิ่งขึ้นและเปิดตัวการดำเนินงานในพื้นที่ใจกลางแห่งใหม่ การปรับปรุงโครงสร้างการกระจายสินค้าได้ทำให้เกิดการกระตุ้นศักยภาพที่มีความสำคัญ
  การกระจายสินค้า ประเทศสวีเดน
 • Yongma Logis Co., Ltd.

  Yongma Logis Co., Ltd.

  Yongma Logis ได้ติดตั้งเครื่องคัดแยกความเร็วสูงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางการกระจายสินค้าแห่งใหม่ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมากไม่ว่าเป็นปริมาณงานในภาพรวมและความแม่นยำในการค้ดแยก
  การกระจายสินค้า ประเทศเกาหลีใต้
 • Chongqing Medicine Co., Ltd.

  Chongqing Medicine Co., Ltd.

  ศูนยกระจายสินค้าเวชภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนได้ปรับปรุงการควบคุมคลังสินค้า/ความถูกต้องในการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  การกระจายสินค้า ประเทศจีน

ข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง