AS/RS สำหรับโหลดแบบเบาพร้อมเครน 18 ตัว และพื้นที่การจัดเก็บขนาด 50,580 ช่อง ระบบการจัดส่งกล่องสินค้าทำงานแบบอัตโนมัติซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพได้เป็นอย่างมาก

AS/RS สำหรับโหลดแบบเบาพร้อมเครน 18 ตัว และพื้นที่การจัดเก็บขนาด 50,580 ช่อง ระบบการจัดส่งกล่องสินค้าทำงานแบบอัตโนมัติซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพได้เป็นอย่างมาก

ศูนย์กระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ซึ่งรับมือกับอาหารแห้งและอาหารแช่แข็งกว่า 700 ชนิด ภายใต้อาคารแห่งนี้

LOTTE Confectionery Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้)

LOTTE Confectionery Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้) คือผู้ผลิตลูกอมรายใหญ่ ในเดือนมกราคม 2010 LOTTE Confectionery ได้เริ่มใช้งาน “ศูนย์กระจายสินค้ากวางมยอง” ในเมืองกวางมยองซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโซล ด้วยแนวคิดตามแผนการกระจายสินค้าแบบครบวงจร บริษัทจึงได้รวมศูนย์กระจายสินค้าแห้งและสินค้าแช่แข็งตั้งแต่ศูนย์ที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางมาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ค้าปลีกที่ต้องการเพิ่มปริมาณสินค้า ทางบริษัทจึงก่อสร้างระบบการกระจายสินค้าแบบอัตโนมัติเกือบทั้งหมดขึ้นมา การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สามารถลดปริมาณงานและค่าแรงได้เป็นอย่างมาก กลุ่มบริษัท LOTTE ทั้งหมดได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะสร้างศูนย์กลางให้เป็นจริงขึ้นมา ศูนย์แห่งนี้ดำเนินการก่อสร้างโดย LOTTE Engineering & Construction Co., Ltd., และบริหารจัดการโดย LOTTE Logistics Corp

การคัดเลือกสินค้า สินค้าคงคลัง และการดำเนินงานได้ถูกนำมารวมเข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงปรับปรุงระดับการให้บริการการกระจายสินค้า

ศูนย์กระจายสินค้ากวางมยองเป็นที่จัดเก็บสินค้าจากโรงงานทั้ง 4 แห่งของ LOTTE Confectionery ในประเทศเกาหลี รวมถึงของผู้ผลิตร่วมด้วยเช่นกัน ที่นี่จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจายสินค้า 26 แห่ง ได้แก่ GMSs (General Merchandise Stores), LOTTE Mart, ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ศูนย์แห่งนี้ยังส่งผลิตภัณฑ์ไปยังสำนักงานขายอีก 24 แห่ง ตามเส้นทางการขายในกรุงโซล

ระบบการจัดเก็บและเรียกคืนแบบอัตโนมัติสำหรับโหลดแบบหน่วย (AS/RS), รถขนส่งเพื่อการคัดแยก (STVs), AS/RS สำหรับโหลดเบาและตัวคัดแยกสินค้า (SFN) สำหรับสินค้าแห้ง บริษัทได้ติดตั้ง AS/RS สำหรับโหลดแบบหน่วยและ Mobile Racks เพื่อทำงานกับสินค้าแช่แข็ง อาคารแห่งนี้จะทำงานกับสินค้าทั้งหมด 727 รายการ (แบบแห้ง 620 รายการ และแบบแช่แข็ง 107 รายการ) พร้อมทั้งจัดสินค้าตามคำสั่งซื้อ 130 ถึง 150 รายการต่อวัน

สำหรับศูนย์กระจายสินค้าก่อนหน้านี้ การจัดเก็บจะดำเนินการด้วยอุปกรณ์ขนย้ายแบบลาก และทำการคัดแยก/การหยิบสินค้าโดยใช้แรงงานคน การทำงานลักษณะนี้เป็นสาเหตุให้มีข้อผิดพลาดมากมายในการจัดส่ง และจัดส่งสินค้าล่าช้าบ่อยครั้ง นอกจากนี้ ความต้องการของสินค้าได้เพิ่มสูงขึ้นตามผู้ค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อหลายแห่งที่ได้ขยายกิจการของตนตามการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการใช้จ่ายของผู้บริโภค

 • ภายใน AS/RS สำหรับโหลดแบบหน่วยจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ -35 °C (-31 °F) มีเครน 4 ตัว และพื้นที่จัดเก็บ 1,976 ช่อง

  ภายใน AS/RS สำหรับโหลดแบบหน่วยจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ -35 °C (-31 °F) มีเครน 4 ตัว และพื้นที่จัดเก็บ 1,976 ช่อง

 • Mobile Rack สี่หน่วยซึ่งรวมเป็นรถทั้งหมด 27 คัน จะความจุถึง 1,398 แท่นวางสำหรับจัดเก็บอาหารแช่แข็ง

  Mobile Rack สี่หน่วยซึ่งรวมเป็นรถทั้งหมด 27 คัน จะความจุถึง 1,398 แท่นวางสำหรับจัดเก็บอาหารแช่แข็ง

ระบบการขนถ่ายวัสดุแบบอัตโนมัติรุ่นนี้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองการจัดส่งได้หลากหลายรูปแบบ

อาหารแห้งที่รับเข้ามาจะจัดเก็บไว้ใน AS/RS สำหรับโหลดแบบหน่วย จากนั้น สามารถเรียกคืนอาหารแห้งได้โดยการจัดส่งแบบแท่นวางหรือแบบกล่อง ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนหรือหน่วยที่จะทำการจัดส่ง การจัดส่งแบบแท่นวางจะมีอยู่สองไลน์ด้วยกัน ในไลน์ที่หนึ่ง ผลิตภัณฑ์จะถูกเรียกคืนจาก AS/RS สำหรับโหลดแบบหน่วย และใช้ STV สำหรับการจัดส่งโดยเคลื่อนย้ายไปตามสายพาน ส่วนในไลน์ที่สอง ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งโดยผ่านเครื่องเปลี่ยนแท่นวางและเครื่องพันฟิล์มยึด

สำหรับการจัดส่งแบบกล่อง จะมีการแยกสินค้าออกเป็นกล่องๆ โดยอัตโนมัติด้วยเครื่องแยกสินค้า ขณะที่ส่วนอื่นๆ จะได้รับการคัดแยกด้วยมือหลังจากที่เรียกคืนมาจาก AS/RS สำหรับโหลดแบบหน่วย ผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมาเป็นกล่องจากแท่นวางจะถูกจัดเก็บไว้ชั่วคราวใน AS/RS สำหรับโหลดเบาในทั้งสองไลน์นี้ จากนั้น ผลิตภัณฑ์จะถูกเรียกคืนออกจาก AS/RS สำหรับโหลดเบาตามคำสั่งซื้อที่จะจัดส่ง ซึ่งคัดแยกโดยใช้ SFN แล้วจึงจัดส่งไปยังจุดหมายปลายทาง

สินค้าแช่แข็งได้แก่ ไอศกรีม จะจัดเก็บอยู่ใน AS/RS สำหรับโหลดแบบหน่วยและ Mobile Racks บนชั้นที่ห้า ผลิตภัณฑ์ที่มีเคลื่อนย้ายบ่อยครั้งจะจัดเก็บอยู่ใน Mobile Racks อุณหภูมิภายในพื้นที่ปฏิบัติงานจะอยู่ที่ -5 °C (23 °F) ภายในของ AS/RS สำหรับโหลดแบบหน่วยและ Mobile Racks จะมีอุณหภูมิเท่ากับ -35 °C (-31 °F) เพื่อที่จะรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 • AS/RS สำหรับโหลดแบบหน่วยมาพร้อมกับเครนห้าตัว โดยมีพื้นที่จัดเก็บ 11,060 ช่อง กว้าง 22 ม. (72 ฟุต), สูง 31.5 ม. (103 ฟุต), ลึก 120 ม. (394 ฟุต)

  AS/RS สำหรับโหลดแบบหน่วยมาพร้อมกับเครนห้าตัว โดยมีพื้นที่จัดเก็บ 11,060 ช่อง กว้าง 22 ม. (72 ฟุต), สูง 31.5 ม. (103 ฟุต), ลึก 120 ม. (394 ฟุต)

 • แท่นวางจะเคลื่อนย้ายด้วย STV แบบคู่ไปยังเส้นทางการจัดส่งด้วยแท่นวางและเส้นทางการจัดส่งด้วยกล่องหลังจากที่เรียกคืนมาจาก AS/RS สำหรับโหลดแบบหน่วยแล้ว

  แท่นวางจะเคลื่อนย้ายด้วย STV แบบคู่ไปยังเส้นทางการจัดส่งด้วยแท่นวางและเส้นทางการจัดส่งด้วยกล่องหลังจากที่เรียกคืนมาจาก AS/RS สำหรับโหลดแบบหน่วยแล้ว

 • เครื่องแยกสินค้ากำลังเรียกคืนกล่องทีละชั้นจากแท่นวาง

  เครื่องแยกสินค้ากำลังเรียกคืนกล่องทีละชั้นจากแท่นวาง

 • Surfing Sorter ที่มี 10 ช่องคัดแยกและสามารถคัดแยกได้ถึง 2,400 กล่องต่อชั่วโมง ทางด้านขวาคือเส้นทางการจัดส่งด้วยแท่นวาง

  Surfing Sorter ที่มี 10 ช่องคัดแยกและสามารถคัดแยกได้ถึง 2,400 กล่องต่อชั่วโมง ทางด้านขวาคือเส้นทางการจัดส่งด้วยแท่นวาง

เป้าหมายคือการลดต้นทุนสำหรับแรงงานและการกระจายสินค้า

ศูนย์การกระจายที่ครบวงจรและเป็นระบบแห่งใหม่นี้มีความสามารถในการทำงานเทียบเท่ากับศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่ง ศูนย์ใหม่แห่งนี้ครอบคลุมกว่า 60% ของจำนวนสินค้าในพื้นที่สำคัญของกรุงโซล การจัดส่งไปยังศูนย์การกระจายสินค้าที่อื่นๆ ได้ถูกกำหนดเวลาไว้แล้วในแต่ละวัน ที่นี่เพียงแห่งเดียวดูแลรับผิดชอบต่อผู้ค้าปลีกหลายราย ซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับบริษัท การปรับปรุงให้ศูนย์ใหม่เป็นระบบอัตโนมัติคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนได้อย่างมาก รวมไปถึงการดำเนินการผลิตภัณฑ์แบบเป็นหมวดหมู่ และการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ใหม่แห่งนี้สามารถใช้งานสินค้าคงคลังให้เกิดประโยชน์ได้โดยการจัดการข้อมูลอย่างแม่นยำผ่านการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและสดใหม่

“โดยการสร้างพื้นที่หลักสำหรับการกระจายสินค้าในเขตเมืองตามแผนการกระจายสินค้าแบบครบวงจรของกลุ่ม LOTTE เราจึงบรรลุการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ระยะเวลาการจัดส่งสั้นลง และการปรับปรุงระดับการให้บริการของเรา ด้วยระบบการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมนี้ เราจึงสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและสดใหม่ให้แก่ลูกค้าของเราได้” กล่าวโดย Jae-Chul So ผู้จัดการศูนย์ของ LOTTE Logistics Corp.

< ข่าวสาร DAIFUKU ลำดับที่ 195 (กรกฎาคม 2010) >