1. เส้นทางจัดเรียงภาชนะ ภาชนะที่บรรจุสินค้าที่เลือกไว้แล้วตามแต่ละประเภทจะรวบรวมเก็บไว้ในหน่วยต่างๆ ของคลังสินค้า สายอากาศ RFID จะปรับตั้งเป็นตัวสร้างที่มีความสูงสองระดับเพื่อทำงานร่วมกับภาชนะได้ทั้งสองชั้น

เส้นทางจัดเรียงภาชนะ ภาชนะที่บรรจุสินค้าที่เลือกไว้แล้วตามแต่ละประเภทจะรวบรวมเก็บไว้ในหน่วยต่างๆ ของคลังสินค้า สายอากาศ RFID จะปรับตั้งเป็นตัวสร้างที่มีความสูงสองระดับเพื่อทำงานร่วมกับภาชนะได้ทั้งสองชั้น

ศูนย์กระจายสินค้าที่ล้ำสมัยแห่งนี้ได้พัฒนาประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าให้เพิ่มมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี RFID

FANCL Corporation (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโยโกฮาม่า จังหวัดคะนะงะวะ)

FANCL Corporation (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโยโกฮาม่า จังหวัดคะนะงะวะ) ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทสั่งซื้อทางไปรษณีย์ของเครื่องสำอางไร้สารเติมแต่ง ปัจจุบันนี้ FANCL ได้จำหน่ายอาหารเสริม อาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตามร้านค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อทั่วทั้งญี่ปุ่น ในเดือนสิงหาคม 2005 FANCL ได้เปิดโรงงานแห่งใหม่นั่นคือ “ศูนย์กระจายสินค้าในเขตคันโต” เพื่อเป็นศูนย์กลางการทำงานของทั้งแปดพื้นที่ นอกจากจะทำการติดตั้งระบบขนถ่ายวัสดุแบบอัตโนมัติที่โรงงานแห่งใหม่แล้ว FANCL ยังเพิ่มแท็ก RFID กว่า 14,000 ตัว เพื่อให้การเตรียมออเดอร์มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้รับมือกับการจัดส่งภายในหนึ่งวันกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และสามารถจัดส่งได้อย่างถูกต้องแทบไม่มีข้อผิดพลาด

ผลิตภัณฑ์กว่า 2,500 รายการ นำมารวมไว้ในที่เดียว

ศูนย์กระจายสินค้าของ FANCL เคยตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานผลิตของบริษัทในเมืองชิบะและโยโกฮาม่า ต่อมาในภายหลัง บริษัทพบความยากลำบากมากมายในการขยายกิจการและตอบสนองต่อความต้องการสินค้าที่หลากหลาย

เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและรับมือกับความท้าทาย FANCL ได้สร้างศูนย์กระจายสินค้าในเขตคันโตแห่งนี้ขึ้นมา ตัวอาคารมีขนาด 13,200 ตร. ม. (142,084 ตร. ฟุต) ซึ่งรวบรวมสินค้าไว้กว่า 2,500 รายการ ได้แก่ เครื่องสำอาง 600 รายการ และอาหารเสริม 300 รายการ ที่นี่สามารถดำเนินการได้สูงสุด 30,000 กล่อง สำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์ และทำการจัดส่ง 2,200 รายการ ไปยังร้านค้าปลีกเครื่องสำอางและศูนย์ในต่างประเทศ

ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยี RFID ให้เกิดประโยชน์

ด้วยความช่วยเหลือจาก Daifuku ศูนย์กระจายสินค้าคันโตแห่งนี้ได้ติดตั้งระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) และระบบการจัดเก็บและการเรียกคืน (AS/RS) สำหรับโหลดเบาเพื่อรับมือกับการสั่งซื้อทางไปรษณีย์และการจัดส่งไปยังร้านค้าปลีกเครื่องสำอางและร้านค้าในต่างประเทศ อาคารแห่งนี้มีระบบเลือกสินค้าแบบอัตโนมัติหลายระบบ ซึ่งส่งต่อมาจาก AS/RS

คำสั่งซื้อต่างๆ จะจัดเก็บไว้ในคอนเทนเนอร์หนึ่งใน 14,000 ตู้ โดยจะมีแท็ก RFID กำกับไว้ เครื่องอ่านแท็กทั้งหมด 154 ตัว จะติดตั้งอยู่บนสายพานของอาคารแห่งนี้ ซึ่งทำให้สามารถจัดส่งได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ด้วยระบบการขนถ่ายวัสดุแบบใหม่ที่ได้ติดตั้งเข้าไป จะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มพูนปริมาณงานและพัฒนาความถูกต้องในการจัดส่งได้ อัตราส่วนการจัดส่งในหนึ่งวันเพิ่มขึ้นจาก 78 เป็น 91 เปอร์เซ็นต์ โดยการขยายเวลาสิ้นสุดของคำสั่งซื้อจาก 16.00 น. เป็น 18.00 น. ในทำนองเดียวกัน อัตราข้อผิดพลาดการจัดส่งลดเหลือต่ำกว่า 0.005 จาก 0.04 เปอร์เซ็นต์

 • AS/RS สำหรับโหลดเบาทำหน้าที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ใช้เติมคลังสินค้า จัดการกับภาชนะแบบพลาสติกและกล่องกระดาษแข็งชนิดต่างๆ ได้อย่างอิสระ

  AS/RS สำหรับโหลดเบาทำหน้าที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ใช้เติมคลังสินค้า จัดการกับภาชนะแบบพลาสติกและกล่องกระดาษแข็งชนิดต่างๆ ได้อย่างอิสระ

 • จัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่รับเข้ามาไว้บนแท่นวาง

  จัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่รับเข้ามาไว้บนแท่นวาง

 • จุดตรวจสอบสำหรับการสั่งซื้อทางไปรษณีย์มี 66 จุด

  จุดตรวจสอบสำหรับการสั่งซื้อทางไปรษณีย์มี 66 จุด

 • พนักงานสามารถวางรายการที่สั่งซื้อไว้ในช่องตารางได้ล่วงหน้า ทำให้สามารถทำงานได้มากยิ่งขึ้น

  พนักงานสามารถวางรายการที่สั่งซื้อไว้ในช่องตารางได้ล่วงหน้า ทำให้สามารถทำงานได้มากยิ่งขึ้น

 • ระบบเติมคลังสินค้าอัตโนมัติประกอบด้วยเครนสองตัวในช่องที่อยู่ด้านข้างรางเลือกสินค้า

  ระบบเติมคลังสินค้าอัตโนมัติประกอบด้วยเครนสองตัวในช่องที่อยู่ด้านข้างรางเลือกสินค้า

 • ไลน์การเลือกสินค้าต่อร้านค้าที่หมาย ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะมีทั้งหมด 4 ไลน์ เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

  ไลน์การเลือกสินค้าต่อร้านค้าที่หมาย ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะมีทั้งหมด 4 ไลน์ เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

 • Jet Surfing Sorter คัดแยกตามบริษัทที่จะจัดส่ง (5 ช่องคัดแยก)

  Jet Surfing Sorter คัดแยกตามบริษัทที่จะจัดส่ง (5 ช่องคัดแยก)

 • ใบคำสั่งซื้อแต่ละใบจะสัมพันธ์กับคอนเทนเนอร์ตามแท็กที่ติดอยู่ สถานีสำหรับการสั่งซื้อทางไปรษณีย์มี 15 จุด

  ใบคำสั่งซื้อแต่ละใบจะสัมพันธ์กับคอนเทนเนอร์ตามแท็กที่ติดอยู่ สถานีสำหรับการสั่งซื้อทางไปรษณีย์มี 15 จุด

บริษัทสามารถลดต้นทุนการขนถ่ายวัสดุควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

การรวมพื้นที่ทำงานเข้าด้วยกันทำให้สามารถจัดการผลิตภัณฑ์ได้ในที่เดียว และมีการทำงานกับคำสั่งซื้อแบบครบวงจร ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท FANCL สามารถลดต้นทุนในด้านโลจิสติกส์ได้ และนำมาซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

จำนวนแรงงานที่พื้นที่นี้ต้องการก่อนหน้านี้เท่ากับ 280 คน ปัจจุบัน ต้องการเพียงแค่ 200 คน (ลดลงถึง 30 เปอร์เซ็นต์) นอกจากนี้ ระยะเวลาในการขนส่งระหว่างคลังสินค้าและจำนวนรถบรรทุกขนส่งที่ต้องการลดลงอย่างมาก ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้ถึง 1.3 ล้านตัน ระบบคำสั่งซื้อแบบไม่ใช้กระดาษจะสามารถประหยัดค่าแบบฟอร์มได้ถึง 7.4 ล้านต่อปี

การจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

“แนวคิดห่วงโซ่อุปทานของเราในช่วงเริ่มต้นธุรกิจมีอยู่ว่า 'ทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์ภายในวันที่ผลิต' เรายังคงยึดมั่นในแนวคิดนั้นและตอนนี้เรามีระบบที่สามารถตอบสนองความต้องของลูกค้า 'เพื่อที่จะได้รับสินค้าในทันที' เราจะเพิ่มเติมระบบพื้นที่อเนกประสงค์และก่อสร้างระบบโลจิสติกส์ขึ้นมาเพื่อที่จะบรรลุการจัดส่งทั่วทั้งประเทศภายในสองวันให้สำเร็จในอนาคต” กล่าวโดย Junji Nagasaka ผู้จัดการกลุ่มส่งเสริมงานโลจิสติกส์ หน่วยงานบริการลูกค้า

ข้อมูลโดยย่อของระบบการขนถ่ายวัสดุ

การเลือกสำหรับการสั่งซื้อทางไปรษณีย์

การเลือกสำหรับการสั่งซื้อทางไปรษณีย์
สถานีดำเนินการตามคำสั่งซื้อ 15
C-DPS วิธีการจัดการคอนเทนเนอร์ 6 รูปแบบ 2 ไลน์ (จอแสดงผล 672 จอ)
วิธีการจัดการคอนเทนเนอร์ 4 รูปแบบ 2 ไลน์ (จอแสดงผล 332 จอ)
DPS (ระบบเลือกสินค้า) ทำงานร่วมกับสายพาน 1 ไลน์ (จอแสดงผล 98 จอ)
สถานีสำหรับเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีระดับ C 4 หน่วย (1,770 ด้าน)
AS/RS สำหรับโหลดเบา เครน 4 ตัว (8,400 ช่อง)
ระบบเติมคลังสินค้าอัตโนมัติ เครนแบบคู่ 1 หน่วย
สถานีการตรวจสอบ/เลือกสินค้า 66
ตัวคัดแยกแบบสไลด์ 3 หน่วย
ตัวอ่าน/ตัวเขียน/เสาอากาศ RFID 117

การเลือกสินค้าสำหรับร้านค้า การกระจายสินค้า และการส่งออกต่างประเทศ

การเลือกสินค้าสำหรับร้านค้า การกระจายสินค้า และการส่งออกต่างประเทศ
DPS (ไม่ได้ทำงานร่วมกับสายพาน) 5 ไลน์ (จอแสดงผล 1,196 จอ)
พื้นที่จัดเรียงสินค้าสำหรับร้านค้า การกระจายสินค้า และการส่งออกต่างประเทศ 1 หน่วย
สถานีการตรวจสอบ/เลือกสินค้า 36
ตัวอ่าน/ตัวเขียน และเสาอากาศ RFID 47

< ข่าวสาร DAIFUKU ลำดับที่ 190 (มีนาคม 2009) >