โครงสร้างนโยบาย

คำขวัญบริษัท

คำขวัญบริษัท “Hini Arata”

ต้องทำวันนี้
ให้ดีกว่าเมื่อวาน
และทำวันพรุ่งนี้
ให้ดีกว่าวันนี้

นโยบายในการบริหาร

  1. นำเสนอการแ ก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด,ดีที่สุด เพื่อความก้าวหน้าของสังคมและ ลูกค้าที่มีอยู่ทั่วโลก
  2. ตั้งใจจริงในการบริหารองค์กรอย่าง สากลที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทำงานในบริษัทที่มีชีวิตชีวา และเปิดใจคุยกันได้ทุกเรื่อง