โลโก้แบรนด์องค์กรและสโลแกนของแบรนด์

สัญลักษณ์ของแบรนด์บริษัท

DAIFUKU

การนำเสนอแบรนด์

องค์กรที่มีนวัตกรรมแห่งคุณค่า

เรานำผลงานและประสบการณ์ที่สั่งสมมาในฐานะผู้ผลิตระบบโดยรวมของการจัดการ Material Handling มาพัฒนาให้เป็น “องค์กรที่มีนวัตกรรมแห่งคุณค่า”เพื่อนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ลูกค้าต่อไป

สาส์นในแบรนด์

Always an Edge Ahead

แสดงถึงความต้องการของพวกเราที่อยากให้ลูกค้าอยู่ใน“ตำแหน่งผู้นำที่เด่นชัด”โดยการคิดค้นและนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดและความมุ่งหวังของเราในการเผชิญกับสิ่งท้าท้ายโดยไม่ย่อท้อและการพัฒนาไป อย่างไม่หยุดยั้งในฐานะมืออาชีพที่เด่นล้ำในด้านความคิดสร้างสรรค์และพลังในการทำธุรกิจ