การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการด้านวัสดุของเราไปจนถึงการสร้างสรรค์เทคโนโลยี

ความต้องการด้านนวัตกรรมอยู่บนพื้นฐานของตลาดทั่วโลกที่กำลังเพิ่มขึ้นโดยเป็นโลกาภิวัตน์ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า บนพื้นฐานของเทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุของ Daifuku ได้ติดตามโลจิสติกส์ที่มีความทันสมัยในการผลิต การกระจายสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมต่างๆ และได้เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระบบการจัดการด้านวัสดุชั้นนำของโลกอีกด้วย การใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จากเทคโนโลยีและความรู้ที่สะสมผ่านการพัฒนาระดับโลกของเรา เรามุ่งมั่นที่จะกลายเป็นผู้สร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าที่มอบโซลูชันที่เหมาะสมและดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของพวกเขา Daifuku สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อปฏิวัติอนาคต

Always an Edge Ahead