23 Aug, 2018

การแสดง "TILOG LOGISTIX 2018" Bitec Bangna: 29-31 สิงหาคม 2561

           บริษัทไดฟูกุ (ประเทศไท ย) ร่วมออกแสดงใน TILOG LOGISTIX 2018 บูธที่ K02 งาน ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

           งาน TILOG LOGISTIX เป็นงานจัดแสดงสินค้าเพื่อการให้บริการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี และโซลูชั่น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าจากไทยสู่กลุ่มประเทศ CLMV มีการแสดงสินค้ากว่า 415 แบรนด์ระดับโลกจาก 25 ประเทศ

           ภายในงาน TILOG LOGISTIX

จะมีผู้เชี่ยวชาญจากไดฟูกุให้ปรึกษาเกี่ยวกับระบบจัดเก็บสินค้าแบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานหรือคลังสินค้า ทั้งนี้ผู้เข้าชมงานสามารถดูตัวอย่างการทำงานขอระบบอัตโนมัติโดยผ่านภาพระบบเสมือนจริงในแบบ 3 มิติ (VR 3D)

          ไดฟูกุขอเชิญทุกท่านเข้าชมงาน และ พบกันที่บูธ K02, Hall98

Date :                29-31 สิงหาคม 2561 , Open 10:00 – 18:00
Country :           Bangkok, Thailand
Venue :             BITEC, Bangna
Stand :              K02, Hall 98

TILOG