Nhà cung cấp

Chính sách thu mua cơ bản

Ngoài chính sách quản lý và bộ quy tắc ứng xử doanh nghiệp, chúng tôi hoạt động kinh doanh với các đối tác theo chính sách thu mua cơ bản sau đây:

 • 1. Công chính, công bằng
 • (1) Mở rộng cánh cửa, cung cấp cơ hội cạnh tranh tự do cho trong và ngoài nước.
 • (2) Đánh giá một cách tổng hợp tình trạng kinh doanh v.v. và tiến hành tuyển chọn đối tác giao dịch, bên cạnh chất lượng, sức mạnh phát triển công nghệ, tính kinh tế, sự cung cấp ổn định.
 • (3) Xây dựng mối quan hệ tin cậy với các đối tác giao dịch, nỗ lực giao dịch công chính, công bằng và minh bạch.
 • 2. An toàn – Chất lượng – Chi phí – Thời gian giao hàng
 • (1) Theo đuổi việc xây dựng môi trường nơi làm việc an toàn và lành mạnh.
 • (2) Theo đuổi việc tối ưu hóa thu mua bằng cách duy trì, cải thiện và nâng cao Q (chất lượng), C (chi phí), D (thời gian giao hàng).
 • 3. Thu mua CSR
 • (1) Nỗ lực cho các hoạt động CSR để hoàn thành trách nhiệm mang tính xã hội như tuân thủ, nhân quyền, lao động, bảo vệ môi trường, cống hiến cho khu vực.

 • Đưa ra “Tiêu chuẩn thu mua CSR”, thúc đẩy hoạt động CSR với các đối tác giao dịch.

  *“Thu mua CSR” là: hoạt động hợp tác với các nhà cung cấp, bổ sung các yếu tố CSR như tuân thủ, nhân quyền, lao động, bảo vệ môi trường, cống hiến cho khu vực vào các yếu tố vốn có như an toàn, chất lượng, tính năng, giá cả, thời gian giao nhận hàng v.v. để thúc đẩy toàn thể chuỗi thu mua khi doanh nghiệp thu mua sản phẩm, nguyên liệu, vật liệu.

  “Tiêu chuẩn thu mua CSR”

  • 1. An toàn
  • (1) Để phòng tránh tai nạn lao động v.v., chúng tôi nỗ lực đảm bảo an toàn cho nhân viên v.v. thông qua các chính sách an toàn thích hợp.
  • (2) Nắm rõ tình trạng tai nạn lao động và bệnh tật lao động, xây dựng chính sách thích hợp hướng đến phòng chống tái phát.
  • (3) Ưu tiên tối đa cho an toàn nghiệp vụ, đảm bảo sức khỏe, nỗ lực “xây dựng môi trường nơi làm việc an toàn và lành mạnh”
  • 2. Chất lượng, chi phí, thời gian giao hàng
  • (1) Nỗ lực duy trì, cải thiện và nâng cao chất lượng, chi phí, thời gian giao hàng.
  • (2) Đảm bảo chất lượng, thời gian giao hàng thích hợp và theo đuổi chi phí thích hợp nhất.
  • (3) Nỗ lực xây dựng chế độ sản xuất có thể cung cấp ổn định và chế độ quản lý nguy cơ tai nạn v.v..
  • 3. Tuân thủ
  • (1) Thực hiện nghiệp vụ một cách trung thực dựa trên các pháp luật có liên quan trong và ngoài nước và khu vực, quy phạm xã hội và đạo đức doanh nghiệp.
  • (2) Thực hiện quản lý thông tin bí mật và thông tin cá nhân một cách thích hợp, triệt để bảo mật thông tin.
  • (3) Không thực hiện cung cấp lợi ích và tiện nghi như đòi hỏi sự cung cấp và tiếp nhận lợi ích không thích hợp, lại quả trên phương diện nghiệp vụ.
  • (4) Đối mặt với các lực lượng chống đối xã hội bằng thái độ kiên quyết, thực hiện nghiệp vụ công chính mà không có sự liên quan như giao dịch v.v. với cáclực lượng chống đối xã hội.
  • 4. Nhân quyền, lao động
  • (1) Lý giải văn hóa, phong tục của đất nước, khu vực, nỗ lực xây dựng doanh nghiệp mà nhân quyền của tất cả mọi người đều được tôn trọng.
  • (2) Loại trừ lao động trẻ em, môi trường tồi tàn, lao động cưỡng chế - thời gian kéo dài, nỗ lực “xây dựng nơi làm việc thoải mái, dễ lao động”.
  • (3) Để hỗ trợ hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước, nỗ lực đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng cần thiết.
  • 5. Bảo vệ môi trường và cống hiến cho khu vực
  • (1) Thúc đẩy thu mua có xem xét đến môi trường. * Trong nước thì dựa trên “Hướng dẫn thu mua Xanh” (Soạn thảo tháng 11 năm 2005)
  • (2) Nỗ lực cho các hoạt động tiết kiệm năng lượng như tiết kiệm tài nguyên và cắt giảm chất thải v.v.
  • (3) Đưa ra mục tiêu cộng sinh với khu vực – xã hội tổ chức hoạt động kinh doanh.
  • (4) Nỗ lực tham gia tích cực vào các hoạt động hỗ trợ xã hội.

  • Thu mua xanh

   Daifuku tin rằng việc sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường là một sứ mệnh mà mình phải đạt được với tư cách là một công ty toàn cầu. Theo khẩu hiệu, "Chúng tôi không mua, sử dụng, hay bán bất kỳ vật liệu nguy hiểm nào," chúng tôi đã đề ra "Các nguyên tắc hướng dẫn thu mua xanh" của mình vào tháng 11 năm 2005.
   Vào tháng 4 năm 2012, chúng tôi đã ban hành Quy tắc hướng dẫn thu mua xanh.

   Nhân viên

   Việc làm

   Tổng số nhân viên theo khu vực (kể từ cuối tháng 3 năm 2014)

   Lao động

   Daifuku đẩy mạnh nỗ lực giúp nhân viên cải thiện chất lượng công việc và cuộc sống riêng của họ, đảm bảo sự an toàn cho nhân viên, và tạo ra một môi trường làm việc thoải mái và vệ sinh.

   An toàn

   Đào tạo an toàn trên thế giới

   Đào tạo an toàn trên thế giới

   Daifuku thực hiện đào tạo về quản lý an toàn, các biện pháp, đánh giá rủi ro, tiêu chuẩn an toàn làm việc, và vân vân, cho các giám sát trong bộ phận xây dựg tại các công ty trong Tập Đoàn, theo cùng cách như việc tổ chức đào tạo tại Nhật Bản, để cải thiện mức độ quản lý an toàn.

   Kiểm tra an toàn tại chỗ

   Kiểm tra an toàn tại chỗ

   Nhân viên an toàn trong từng phòng ban và các công ty đối tác thực hiện kiểm tra an toàn hàng ngày thông qua sự phối hợp hợp tác an toàn. Ngoài ra, các nhân viên điều hành thực hiện kiểm tra an toàn tại nơi làm việc để đảm bảo sự an toàn cho nhân viên và hướng dẫn liên tục đối với các hành vi và điều kiện không an toàn.

   Cộng đồng

   Giải thưởng nhà máy xanh

   Giải thưởng nhà máy xanh

   Vào năm 2014, Shiga Works nhận được giải thưởng vì hiệu quả hoạt động xanh nổi bật từ Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Xanh Nhật Bản. Giải thưởng này được trao cho các cơ sở chủ động đẩy mạnh hoạt động xanh và đóng góp lớn vào sự cải thiện môi trường sống ở khu vực lân cận.