Hệ thống quản lý chất lượng

Với việc sử dụng hệ thống quản lý chất lượng dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001 theo quy định của Tổ Chức Tiêu Chuẩn Hóa Quốc Tế, Daifuku đảm bảo chấ tlượng trong từng công đoạn kế hoạch, bán hàng, thiết kế, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ.

S.Q.C.D.E. và Hệ thống quản lý

Daifuku cố gắng cải thiện tính an toàn, chất lượng, chi phí, thực hiện và ý thức môi trường sinh thái trong tất cả các hoạt động kinh doanh của mình. Khi thực hiện cải tiến các biện pháp đảm bảo chất lượng và môi trường của chúng tôi bằng hệ thống quản lý ISO, Daifuku đã thực hiện một hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OHSMS) tại cơ sở Shiga. Daifuku đảm bảo an toàn và vệ sinh tại Shiga, các nhà máy trên toàn thế giới, các cơ sở lắp đặt, và các phương tiện dịch vụ hậu mãi.

Các địa điểm được chứng nhận ISO (9001,14001) (tiếng Anh) Các địa điểm được chứng nhận OHSAS 18001 (tiếng Anh)